רכזתה של פרשנות חלומות ופתרונות

תנאי השימוש

אנא קרא את תנאי שימוש אלה בעיון לפני השימוש, הגשת כל תוכן, מוצרים, או שירותים באמצעות dreamzest.com.

השימוש באתר זה ובשירותים הקשורים ניתנים בכפוף לעמידה שלך עם תנאי השימוש המפורטים להלן. המשך שימושך באתר זה יציין את הסכמתך להיות כפוף לתנאים אלה ותנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאים אלה ותנאי שימוש, מתבקשים כדי לצאת באתר זה.

1. שימוש באתר: האתר הזה(dreamzest.com) נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, ולא נועד להיות תחליף מקצוע הרפואה או ייעוץ פסיכולוגי, אִבחוּן, או טיפול. משתמשי אתר זה לא צריך להסתמך על המידע המסופק באתר זה לצרכי בריאות משלהם. אם יש לך בריאות הקשורות, בעיה אישית או בינאישית, או שאלות רפואיות או פסיכולוגיות ספציפיות, אתם מתבקשים להתייעץ עם יועץ הבריאות שלך.

2. זכויות יוצרים: אתה מאשר ומסכים כי כל התוכן והחומרים באתר זה מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, זכויות וחוקים קניינית. אתה מסכים שלא למכור, רישיון, השכרה, לְשַׁנוֹת, לְהָפִיץ, עותק, לְשַׁחְזֵר, לְהַעֲבִיר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לְפַרְסֵם, לְהִסְתָגֵל, לַעֲרוֹך, או ליצור עבודות נגזרות חומרים או תוכן כזה.

3. Trademark: להלן סימנים מסחריים servicemarks בבעלות או ברישיון DreamZest או החברות הקשורות שלה: השם "DreamZest" ו- "מי ייתן חלומות טובים מתגשמים"; וכל סימן המשמש באתר עם "TM", "SM" או סימן רשום כי הם אינם רכוש של צדדים שלישיים.

4. קישורים לאתרים אחרים: קישורים לאתרי צד שלישיים באתר זה מסופקים אך ורק כאמצעי נוחות. במקרה שתשתמש בקישורים אלה, תוכל להשאיר את האתר הזה. DremZest אינו הטוענים ביקורת באתרי צד שלישי אלה בשלמותם, וגם לא לשלוט אתרים אלה. DremZest אינה אחראית לכל האתרים האלה ולא התוכן שלהם. אם תחליט לגשת לאחד מאתרי צד שלישי המקושרים לאתר זה, אתה עושה זאת אך ורק על אחריותך בלבד.

5. כתב ויתור: כל המידע באתר זה אינו מוחלט ולא פרשנות מוסמכת על חלומות. מידע המסופק באתר זה הוא למטרות בידור אישית, התייחסות, למטרות חינוכיות. התכנים באתר זה אינו סוף פסוק חלומות ועשוי שלא להיות מתאים לכולם. "DreamZest" לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מִקרִי, או נזק או פגיעה תוצאתיים הנובעים מהשימוש של כל התוכן באתר זה, ללא קשר למידת הדיוק או השלמות של התוכן. "DreamZest" אינו אחראי לדיוק ולשלמות החומרים באתר זה. "DreamZest" אינו מתחייב לעדכן את החומרים באתר זה, גם אם מיושן. פרשנות חלום היא מחקר סובייקטיבי. החלטות חשובות מבוסס אך ורק על DreamZest’ פרשנות וניתוח הוא לא חכמה מיואש מאוד. להשתמש באינטואיציה שלך, אינסטינקטים, ושכל ישר. השתמשו וגישה לאתר dreamzest.com מציין כי אתה מבין ומסכים עם כל התנאים של כתב ויתור.

6. הגשות משתמש: בכפוף להצהרת הפרטיות "DreamZest", כל חומר, מידע או תקשורת אחרת שתשדר או תפרסם באתר זה ייחשבו בלתי סודיים ובלתי קנייניים. "DreamZest" לא תהיה מחויבות בקשר תקשורת כזו. "DreamZest" וכל מי מטעמה יהיו חופשיים להעתיק, לחשוף, לְהָפִיץ, לשלב ולהשתמש באופן אחר התקשורת וכל הנתונים, תמונות, צלילים, טֶקסט, ודברים אחרים המשולבים בהן לכל מטרה מסחרית ובין שאינה מסחרית. נאסר עליך להגיש או להעביר או מאתר זה כל חומר בלתי חוקי, מְאַיֵם, מַשׁמִיץ, משמיץ, מגונה, פורנוגרפי, או חומר אחר אשר עלול להפר כל חוק.

7. מהדורות: "DreamZest" עשויה לשנות ולעדכן תנאי השימוש של השימוש בכל עת. אנא מעת לעת לבדוק את התנאים, תנאים, והצהרות פרטיות שפורסמו באתר www.dreamzest.com. משימוש מתמשך של אתר www.dreamzest.com ייחשב קבלה של שינויים. תנאים מסוימים של תנאי שימוש אלה לא עשויים לגבור על הודעות או תנאים משפטיים ייעודיים בדפים מסוימים של האתר הזה.

8. ההסכם כולו: למעט כפי שנקבע במפורש הודעה משפטית מסוימת באתר www.dreamzest.com, תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין DreamZest ביחס לשימוש באתר ותכניו.